Rökfria zoner lönar sig!

Svenska Dagbladet rapporterar om en studie som visar på att rökfria zoner på offentliga platser har resulterat i direkta hälsovinster. Rökfria zoner har bidragit till att såväl antalet för tidiga födslar som antalet astmaattacker hos barn har minskat med tio procent. Studien, som publiceras i Lancet, visar också att ju fler regleringar för att motverka passiv rökning, desto större blev hälsovinsten.

Vi har länge drivit på i denna fråga – främst för att minska barns risk att utsättas för passiv rökning. Visste ni till exempel att det inte finns ett förbud mot rökning på lekplatser? I vår kampanj Sandlådefasoner lyfter vi denna fråga.

Lekplatser är till för barn och bör därför vara en frizon från rökning.

Tycker du som vi? Skriv gärna på vårt upprop här.