Rökfritt om 17 år känns som en utopi

I DN i dag kan man läsa att Sverige spås vara rökfritt om 17 år. Gillar optimismen men har samtidigt svårt att se att vi kommer nå så långt på 17 år när nyrekryteringen är så stark. Även om det är färre och färre vuxna som röker så talar siffrorna bland unga åt ett helt annat håll.

För att utopin ska bli verklighet måste först vuxenvärlden ta sitt ansvar och våga säga nej för att trenden, att fler och fler ungdomar röker, ska brytas. Det är först när nyrekryteringen av nya rökare stoppas som vi också kan se ett rökfritt Sverige.