Rökfritt OS i Tokyo 2020

1 mars 2019
 / 
Rökfritt OS i Tokyo 2020

De som arrangerar OS i Tokyo, Japan, år 2020 har beslutat att förbjuda rökning i alla områden som används för tävlingarna. Rökare som trotsar förbudet riskerar straffas med böter på 25 000 kronor.

Inför OS i Tokyo införs nu en strängare rökfri politik liknande den som gällde under OS i Pyeongchang 2018. För att skydda hälsan och säkerheten för alla deltagare kommer ett totalt rökförbud gälla på samtliga arenor och anläggningar där de olympiska samt paralympiska spelen anordnas.

Påföljden för att bryta mot den nya lagen blir stora bötessummor. En rökare kan få böter på 25 000 kronor och chefer för anläggningar som inte följer förbudet kan få böter på 40 000 kronor.

Läs mer i Aftonbladet.