Rökfritt på gågata i Piteå

Under sommaren 2020 genomförs projektet Rökfri gågata i Piteå som innebär att askkopparna plockas bort från gågatan i stadskärnan. Bakgrunden är rökförbudet som den 1 juli 2019 utökades till fler allmänna platser utomhus. Syftet är att skapa en renare och mer välkomnande stadsmiljö för alla.

Den nya lagen som började gälla förra sommaren innebär att fler offentliga utomhusmiljöer, såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser och entréer till allmänna lokaler, blev rökfria. Under sommaren 2020 driver Piteå kommun ett projekt för att uppmärksamma rökförbudet och testar i samband med det att göra stadens gågata rökfri. Syftet är att skydda samtliga besökare från att utsättas för skadlig tobaksrök och främja en renare stadsmiljö.

Från 22 juni till sista september kommer det inte finnas några askkoppar på gågatan. Rökare uppmanas att fimpa i askkoppar placerade vid entrén till gågatan för att minska nedskräpningen av fimpar på marken.

Efter sommaren planerar kommunen att utvärdera projektet i dialog med stadens invånare. Förhoppningen är att testet ska leda till minskad rökning samt tobaksrelaterad nedskräpning i staden.

Läs mer i pressmeddelandet här.

Foto: Rickard Kåhrström