Rökning är vanligast bland unga

3 juli 2019
 / 
Rökning är vanligast bland unga

Sedan 2003 har andelen dagligrökare i Sverige halverats, men fortfarande är rökning vanligast bland ungdomar. 29 procent av personer i 17-29 års ålder hade rökt den senaste månaden 2018, enligt CAN:s nya rapport Tobaksvanor i Sverige 2003-2018.

Enligt den nya rapporten Tobaksvanor i Sverige 2003-2018 av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har rökningen minskat generellt i befolkningen, men det är stor skillnad mellan olika grupper. I åldersgruppen 17-29 år var det 29 procent som hade rökt under den senaste månaden 2018, vilket är dubbelt så mycket som i andra åldersgrupper.

Den yngre åldersgruppen skiljer sig även från övriga grupper genom att de flesta röker mer sporadiskt och inte dagligen. Martina Zetterqvist som är utredare hos CAN tror att det beror på att den gruppen festar mest, och tycker att det ska bli intressant att undersöka om den nya lagen med rökfria uteserveringar kommer påverka utvecklingen.

Rapporten visar även att snusanvändningen har ökat bland unga. På tio år, från 2008-2018, har andelen unga som svarade att de hade snusat någon gång under senaste månaden ökat från 19 procent till 26 procent.

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Almedalen och Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, närvarade för att ta del av resultaten. I en intervju i Drug News förklarade hon att skolan är en viktig arena för att minska tobaksbruket bland ungdomar, eftersom det är där många unga exponeras samt börjar med tobak. Hon lyfte fram att Sverige behöver lagstifta om tobaksfri skoltid, som redan har införts i Norge där rökningen bland unga minskade från 11 procent till 0,4 procent på några år.

Läs mer i TTELA eller ta del av hela rapporten här.