Rökning minskar bland spädbarnsföräldrar

baby-2416718_960_720

Allt färre spädbarnsföräldrar röker, enligt statistik från Socialstyrelsen. Den positiva utvecklingen gäller framför allt bland mammorna.

11 % av alla barn som föddes 2016 levde med någon som rökte när barnet var åtta månader. 1999 var motsvarande siffra 19 %. Rökningen har minskat mest bland mammorna. Mindre än 4 % av barnen levde med en rökande mamma under de första levnadsveckorna 2016, jämfört med 9 % av barnen 1999.

Socialstyrelsens kartläggning av föräldrars rökvanor visar att en större andel av barnen levde med rökande pappor under barnens första veckor i livet. 2016 låg siffran på 10,4 % och 1999 på knappt 14 %.

Kartläggningen visar också att det är stora variationer mellan olika län. Rökning bland spädbarnsföräldrar var minst vanligt i Jämtland och Västerbotten. Länen med högst andel rökande spädbarnsföräldrar var Södermanland, Blekinge och Skåne.