Rökning under graviditet ökar risk för fraktur hos spädbarn

5 februari 2020
 / 
Rökning under graviditet ökar risk för fraktur hos spädbarn

Rökning under graviditeten ökar risken att barnet drabbas av frakturer under sitt första levnadsår. Det visar ny forskning från Örebro universitet.

Barn till mammor som rökte mellan en och nio cigaretter per dag under graviditeten löper 20 procent högre risk att drabbas av frakturer under spädbarnsåldern. För barn till mammor som rökte 10 cigaretter eller mer per dag var risken 41 procent högre. Den nya studien visar att rökning under graviditet har en påverkan på fostrets benhälsa, vilket ökar risken för frakturer under barnets första levnadsår. Den ökade risken för frakturer återfanns dock inte senare i livet.

Studien gjordes genom jämförelser mellan syskon för att kunna ta hänsyn till andra faktorer i familjen, och resultaten är baserade på uppgifter från ett nationellt register med över 1,6 miljoner barn som är födda i Sverige mellan 1983 och 2000. Drygt 337 367 av mammorna till dessa barn hade rökt.

Läs mer på vardfokus.se eller ta del av hela studien i British Medical Journal.