Rökningen bland unga ökar i Tyskland

30 december 2022
 / 
Rökningen bland unga ökar i Tyskland

Allt fler unga i Tyskland röker. En ny undersökning visar att nästan dubbelt så många ungdomar i åldern 14-17 år rökte under 2022 jämfört med 2021. Det rapporterar Sveriges Radio.

Rökningen i Tyskland ökar, framför allt bland ungdomar. Ökningen har skett i flera åldersgrupper men syns tydligast i den minderåriga åldersgruppen 14-17 år, där ökningen motsvarar cirka 200 000 fler rökande ungdomar under 2022 jämfört med föregående år.

Rökning av traditionella cigaretter är vanligast men även e-cigaretter verkar bli allt mer populära bland unga. En förklaring till ökningen tros vara pandemin och en uppfattning bland unga om att rökning har blivit coolt igen.

Vill du hjälpa oss att förebygga det ökande tobaksbruket bland unga i Sverige? Stöd vårt arbete här.