Rökstopp före cancerbehandling minskar risk för återfall

13 december 2021
 / 
Rökstopp före cancerbehandling minskar risk för återfall

Cancerpatienter som slutar röka innan de påbörjar strålbehandling löper minskad risk att återfalla i cancer, jämfört med patienter som röker under pågående behandling. Det visar en ny rapport som sammanfattats i LäkemedelsVärlden.

Regionalt Cancercentrum Mellansverige har lanserat en ny rapport, Tobaksrökning och cancerbehandling, som visar att rökning har en negativ effekt på vissa typer av cancerbehandlingar. Rapporten visar att risken att återfalla i cancer efter strålbehandling och behandling med vissa målsökande läkemedel är större bland patienter som rökte under tiden de behandlades, jämfört med patienter som aldrig har rökt eller slutade röka innan behandlingen.

Det är välkänt att rökning är en stor riskfaktor för att drabbas av cancer, och nu har forskare även undersökt om rökning under cancerbehandling påverkar effekten samt risken för biverkningar.

Forskarna jämförde patienter som rökte under behandling med en referensgrupp bestående av både patienter som hade rökt tidigare, men slutat före behandlingen, och patienter som aldrig hade rökt. Resultaten visar att rökning under strålbehandling och målsökande terapi ökade risken för sjukdomsåterfall och biverkningar.

Forskarna kunde dock inte dra några slutsatser kring rökningens effekter på cytostatikabehandling och immunterapi, och efterlyser därför mer forskning på området för att kunna åtgärda dessa kunskapsluckor.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.