Rökstopp vid lungcancer kan förlänga livet

23 augusti 2021
 / 
Rökstopp vid lungcancer kan förlänga livet

Att sluta röka efter en lungcancerdiagnos kan minska risken att dö av både cancern och andra hälsoproblem relaterade till rökning. Det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicin.

I en ny prospektiv studie har franska och ryska forskare följt 517 patienter som diagnostiserats med ett tidigt stadium av lungcancer och studerat effekten av rökstopp på risken att dö av cancern. Studieresultatet visar att patienter som slutar röka efter en lungcancerdiagnos löper 33 procent lägre risk att dö av cancer eller andra komplikationer relaterade till rökningen. Rökstopp minskar dessutom sjukdomsprogressionen (försämringen) med 30 procent.

Jan Nyman, docent och överläkare vid onkologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset och institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, anser att studieresultaten är relevanta även i Sverige då närmare 90 procent av alla svenska fall av lungcancer orsakas av nuvarande eller tidigare rökning. Han efterlyser förbättringar i vården och anser att lungcancerkliniker borde kunna erbjuda bättre rökavvänjningsstöd till patienter.

Läs mer här.