Rumänien förbjuder smaker på e-cigaretter

30 augusti 2023
 / 
Rumänien förbjuder smaker på e-cigaretter

Under sommaren föreslog EU-kommissionen ett förbud mot att smaksatta e-cigaretter inom EU. I samband med förslaget skärpte Rumäniens regering sin tobakslag, dels genom att reglera produkternas smaktillsättning samt genom att införa hälsovarningar på förpackningarna. Den nya regleringen träder i kraft under slutet av oktober och införs framförallt för att skydda landets barn och unga. Detta uppmärksammar CMS Law-Now. 

EU-kommissionen föreslog i juni 2023 att förbjuda smaksatta e-cigaretter inom EU på grund av produktens ökade användning i medlemsländerna, särskilt bland unga. I juli antog Rumäniens regering en ny reglering av tobaksprodukter som ändrar och kompletterar den nuvarande rumänska tobakslagen (Go 23). Som följd kommer detta att ändra ramarna för e-cigaretternas utseende och smaktillsatser.

Redan i slutet av oktober kommer regleringen innebära ett totalförbud av smaktillsatser för alla tobaksprodukter på den rumänska marknaden. Förbudet innefattar: filter, papper, förpackningar, kapslar eller några tekniska egenskaper som möjliggör ändring av lukt eller smak av de berörda tobaksprodukterna. En ny rättslig definition av upphettade tobaksprodukter införs, som inkluderar samtliga typer av e-cigaretter. Utifrån den uppdaterade tobakslagen måste varje enskild produkt samt all yttre förpackning av e-cigaretter täckas med hälsovarningar.

Genom den nya regleringen vill den rumänska regeringen framförallt skydda unga från att börja med tobaksprodukter. Dels för att unga uppfattar e-cigaretter som mindre farliga än konventionella tobaksprodukter (trots att man ännu inte vet de långsiktiga konsekvenserna av bruket), och för att smaktillsatserna bidrar till att värva in unga i ett skadligt nikotinberoende.

A Non Smoking Generation har länge efterlyst att samtliga nikotinprodukter (med undantag för läkemedel) ska klassas och regleras som tobak i svensk lagstiftning – för att skydda unga från tobaksindustrins alla hälsofarliga produkter. Vill du stödja vårt arbete? Se hur du kan bidra här.