I samverkan med Dalarnas Länsstyrelse

Sedan 2010 finns regionsamordnaren Madeleine på plats i Dalarna och vi på NSG inledde då en samverkan med länsstyrelsen i Dalarna. Samverkan går i stort ut på att kommunerna och skolorna kostnadsfritt får ta del av NSG:s utbildningar för skolpersonal och elever och att NSG finns som en extra resurs i länet.

Inför 2014 har krafttag gjorts. Länsstyrelsen drog i förra veckan igång satsningen ”Utmaningen 2014” som innebär att Dalarnas skolor utmanas till att få sina skolgårdar rökfria innan sommaren 2014. En gemensam strategi har lagts upp där arbetet ska göras i nära samarbete med kommunerna och skolorna. Länsstyrelsen kommer att göra extra tillsynskontroller på skolorna och de kommuner som inte klarar detta riskerar ett vitesföreläggande. Den skola som lyckas bäst kommer att belönas.

Dalarnas tidningar kommer att följa satsningen genom reportage från kommunerna om hur arbetet fortskrider. I samband med detta kör NSG också en annonskampanj i Dalarnas tidningar.

God respons på satsningen har kommit från skolpersonal och kommunsamordnare. För många innebär det en chans att ta tag i frågan och prioritera upp den.

Förutom att kommunerna kan få stöd av NSG i sitt arbete för rökfria skolgårdar genomför NSG också, på uppdrag av länsstyrelsen, en kartläggning genom träffar med elevhälsoteamen i samtliga kommuner. Hur ser behovet ut på skolorna, vilka hinder och utvecklingsmöjligheter ser man och vad görs idag är några av frågeställningarna. Genom denna insats är förhoppningen att skolorna och kommunerna ska känna att de har stöd i arbetet och att motivera dem att nyttja det stöd som erbjuds. Ett viktigt syfte är också att genom denna kunskap ytterligare kunna anpassa framtida informations- och utbildningsinsatser efter skolornas behov.

Läs mer om länsstyrelsens satsning här