San Francisco förbjuder e-cigaretter

24 juni 2019
 / 
San Francisco förbjuder e-cigaretter

San Francisco väntas bli den första staden i USA som förbjuder e-cigaretter. Förbudet är en reaktion på den kritik som myndigheten FDA riktat mot e-cigaretter, med särskild hänsyn till riskerna för ungdomar.

E-cigaretter har på senare tid fått mycket uppmärksamhet och kritik från USA:s Food and Drug Administration (FDA). Myndigheten varnar för hälsorisker och att de har skapat en epidemi av missbruk bland barn och unga. Som ett resultat av detta har stadsnämnden i San Francisco röstat igenom ett förbud mot e-cigaretter.

Förbudet ska motverka e-cigarettillverkarnas snabba framväxt och följer FDA:s förhållningssätt till e-cigaretter. Myndigheten har ställt krav på företagen som tillverkar e-cigaretter att lämna in produkterna för en hälsoutvärdering senast år 2022.

Enligt FDA blir e-cigaretter allt mer populära bland unga. 2017 använde över två miljoner tonåringar i USA e-cigaretter. Samtidigt är kunskapen om produkternas hälsorisker extremt låg. 80 procent av amerikanska ungdomar känner inte till att e-cigarettanvändning medför hälsorisker.

Att batteriet i e-cigaretter kan explodera är en av riskerna som få är medvetna om. Nyligen sprängdes en e-cigarett nära ansiktet på en 17-årig kille som fick omfattande skador och tidigare i år orsakade en liknande explosion en 24-årig killes död.

A Non Smoking Generation hoppas att fler städer och länder följer San Franciscos initiativ och vidtar åtgärder för att skydda barn och unga från alla skadeverkningar av e-cigaretter.

Läs mer hos Dagens Industri.