#sandlådefasoner skriv under du med!

sandladefasoner820x384

Barn utsätts oftare än vuxna icke-rökare för passiv rökning, de påverkas dessutom mer av röken då deras kroppar är känsligare.

Vi tycker inte att det är okej att passiv rökning fortfarande förekommer på offentliga platser där barn och unga vistas och framförallt inte på lekplatser!

Därför samlar vi nu in namnunderskrifter från er som håller med oss i frågan om att barn och unga har rätt till en rökfri uppväxt. Vi vill nämligen att den pågående utredningen om fler rökfria miljöer inte får missa barn och ungas perspektiv. Vi tycker också att det är viktigt att det händer något snart, gärna NU!

Visa ditt stöd och skriv på för fler rökfria miljöer, för rökfria lekplatser vi länken nedan!

#Sandlådefasoner