SANDT: Ny podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak

15 oktober 2020
 / 
SANDT: Ny podcast om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak

ANDT-samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad har startat podcasten SANDT, som handlar om: spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. I samtal med sakkunniga gäster och andra aktörer försöker Stefan sprida kunskap om dessa ämnen med fokus på det förebyggande arbetet. I det fjärde och senaste avsnittet Hur gör man ett succéprojekt om tobak i skolan? diskuteras bland annat tobakens negativa effekter på hälsa och miljö.

I avsnitt nummer fyra av podcasten SANDT gästas Stefan av pedagogen, miljövetaren och miljösamordnaren Emma Sjöberg. De berättar om ett framgångsrikt projekt i Helsingborg där skolungdomar har involverats i framtagandet av rökförbudsskyltar. Syftet med projektet var att engagera ungdomar i arbetet för rena och rökfria stadsmiljöer samt skolgårdar. Inledningsvis fick ungdomarna kunskap om tobakslagen och tobakens hälsorisker samt omfattande miljöpåverkan, bland annat genom A Non Smoking Generations film Du bestämmer Själv, för att sedan utforma skyltar med dessa budskap.

Under samtalet uppmärksammade Emma att en stor del av skräpet på marken i Sverige består av tobaksrelaterade produkter. Hon nämnde att cirka 70 procent av alla cigaretter som röks slängs på marken, och att det i Sverige årligen resulterar i totalt en miljard fimpar i naturen. Cigarettfimparna innehåller plast och gifter, såsom kadmium, som skadar djur och natur.

Ta del av podcasten här.

Bild: Affischen Fördelar med att vara tobaksfri från skolprojektet