Säter och Gullspång

Veckan är bara inne på sin andra dag och redan har både Säter och Gullspång fått besök av oss! Niklas, Madeleine och Hanna har utbildat och inspirerat skolpersonal i tobaksförebyggande arbete.

En gemensam norm, ett gemensamt förhållningssätt och ett gemensamt agerande är grunden. Hjälper alla till att skapa en arbetsmiljö utan tobak så kan eleverna få den arbetsmiljön dom har rätt till.

Kan all skolpersonal bidra genom sitt ämne eller område och ta upp tobak på sitt sätt så kommer eleverna också att nås av samma budskap på olika vis. Den droppen som urholkar stenen är som vi vet inte ensam.

Tillsammans förändrar vi!