Schweiz förbjuder tobaksreklam

15 februari 2022
 / 
Schweiz förbjuder tobaksreklam

Schweiz har länge haft några av de minst strikta tobakslagarna i Europa, men nu har en majoritet av landets befolkning röstat ja till att införa ett förbud mot tobaksreklam. Det nya förbudet syftar till att främja folkhälsan och, framför allt, skydda ungdomar från tobaksindustrins påverkan. Det rapporterar BBC News.

Schweiz har undertecknat Världshälsoorganisationens Tobakskonvention men är ännu det enda landet i Europa som inte har ratificerat den. Orsaken är att landets lagstiftning gällande tobaksreklam inte lever upp till konventionens riktlinjer, men snart kommer det att ändras. En majoritet – 56 procent – av landets invånare har nu röstat ja till att förbjuda tobaksreklam.

Aktörer som är positiva till ökad tobakskontroll tror att detta reklamförbud har dröjt så pass länge på grund av att tobaksindustrin har stark närvaro och stort inflytande i landet. Tre av världens största tobaksföretag – British American Tobacco, Philip Morris och Japan Tobacco International – har huvudkontor i Schweiz. Inför folkomröstningen hade tobaksföretagen både finansierat och deltagit aktivt i kampanjen mot reklamförbudet.

I jämförelse med cigarettpriset i många andra europeiska länder är cigaretter billiga i Schweiz, och 27 procent av den vuxna befolkningen röker – vilket är högre än genomsnittet i Europa. Årligen orsakar tobaksbruket 9000 dödsfall i landet och enorma kostnader samt belastning på sjukvården.

Vill du se starkare tobakslagar i Sverige? Stöd vårt arbete här.