Senatorer väcker frågan om tobaksbarn

I samband med World Day Against Children Labor uppmanade 17 amerikanska senatorer tobaksindustrin att förbjuda barnarbete i hela distributionskedjan. Senatorerna efterfrågar även ett program där barn istället för arbete på tobaksodlingar får möjlighet till utbildning och alternativa yrken genom yrkesutbildning. Kravet skickades till samtliga tobaksbolag i USA.

Det är ett bra och viktigt initiativ. Vi har, genom kampanjen Tobaksbarn, berättat om verkligheten på tobaksfälten. Barn som arbetar där får sällan tillgång till utbildning och har svårt att ta sig ur fattigdom. Dessutom utsätts tobaksbarnen för stor exploatering av gifter som används vid tobaksodling. Gifterna kan bland annat orsaka cancer, andningssvårigheter och depression.

Senatorernas initiativ grundar sig i rapporten Tobacco’s Hidden Children, där Human Right Watch har granskat barnarbetet på amerikanska tobaksodlingar. Senatorernas utspel går att läsa i sin helhet här.