Sidas seminarium om human trafficking – the slavery of our time

IMG_0260

Den 18 april deltog vi i Sidas seminarium om human trafficking. Trafficking är ett växande problem på grund av fattigdom, konflikt, flyktingströmmar och ojämlikhet. Det förekommer inom tobaksindustrin, där vuxna och barn riskerar att bli utnyttjade för olika syften.

Sida anordnar seminarium och bjuder in till diskussion kring utvecklingsfrågor, under samlingsnamnet ”Development Talks”. Temat den 18 april var human trafficking, som innefattar allt från prostitution och sexuellt utnyttjande till olika former av tvångsarbete. Idag är trafficking den mest ekonomiskt lönsamma kriminella verksamheten i världen. Fattigdom, ojämlikhet, konflikter och flyktingströmmar ökar människors sårbarhet.

Större kunskap om human trafficking är relevant för A Non Smoking Generation eftersom vi arbetar för att bekämpa en industri vars arbetare riskerar att bli offer. Vi vet att barn som arbetar med tobak är en särskilt utsatt grupp. Under seminariet lärde vi oss att 25 % av de som blir offer för trafficking är barn. Vårt förebyggande arbete för att minska efterfrågan på tobak i Sverige är viktigt för att skydda fler barn i världen från att bli utnyttjade. Inom vårt projekt “Tobaksbarn” sprider vi kunskap om barnarbetet inom tobaksindustrin.

Seminariets talare representerade organisationer och myndigheter som arbetar med frågor såsom handel, kriminalitet, prostitution, jämställdhet, barns rättigheter samt migration. Deltagarna fick kunskap om olika perspektiv på problemet, samt dess orsaker, bidragande faktorer och konsekvenser. En värdefull slutsats är att inget land ensamt kan bekämpa trafficking. Lösningar kräver internationellt samarbete. Läs mer om Sidas ”Development Talks” här.