Situationen kring e-cigaretter i Sverige

13 september 2019
 / 
Situationen kring e-cigaretter i Sverige

Efter sex dödsfall och hundratals sjukdomsfall som tros ha orsakats av e-cigaretter ska smaksatta e-cigaretter förbjudas i USA. Hittills finns inga rapporter om sådana fall i Sverige, men Folkhälsomyndigheten menar att ett liknande förbud kan bli aktuellt om bruket bland unga ökar i stor utsträckning.

På en presskonferens meddelade president Donald Trump att USA ska förbjuda smaksatta e-cigaretter. Syftet är att förhindra fler döds- och sjukdomsfall och motverka utvecklingen där användningen av e-cigaretter blir alltmer vanligt bland ungdomar. SVT Nyheter har intervjuat Josefin Jonsson, chef för enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, om situationen kring e-cigaretter och Folkhälsomyndighetens syn på ett eventuellt förbud i Sverige.

Josefin förklarar att det har förekommit fall där e-cigaretter har börjat brinna och fall av nikotinförgiftning där barn har druckit vätskorna. Däremot finns inga rapporter om sjukdomsfall i Sverige eller Europa som har kopplats till e-cigaretternas ånga som man drar in i lungorna.

Det pågår just nu en utredning i USA för att ta reda på vilka ämnen i e-cigaretterna som kan vara orsaken till hälsoproblemen. När utredningen är klar tror Josefin att svenska myndigheter kan förbjuda produkterna som innehåller de skadliga ämnena. Hon menar också att ett förbud mot smaksatta e-cigaretter, som redan införts i Finland, kan bli aktuellt om e-cigaretternas popularitet ökar kraftigt bland ungdomar.

E-cigaretter regleras i samma lagstiftning som vanliga cigaretter, och omfattas av rökförbudet. En skillnad är att e-cigaretter är undantagna från tillståndsplikten, vilket innebär att butiker inte behöver söka tillstånd utan endast anmäla att de säljer produkten. En annan skillnad är att e-cigaretter inte omfattas av samma regler kring varningstexter och varningsbilder.

Läs mer hos SVT Nyheter.