Skämskudde Sverige!

Igår kom det fram att Sveriges linje i förhandlingarna om det nya Tobaksproduktdirektivet i EU – Sverige motarbetar i princip förslaget i sin helhet.

Vi vet redan tidigare att man inte vill se begränsningar på smaktillsatser på snuset men det framgår av en artikel som ekot publicerat att man även motarbetar förslaget om 75 procentiga varningsbilder. Även då all vetenskap säger att ju större bilder desto större effekt får vi. Och även då Maria Larsson sen tidigare gått ut och sagt att man stödjer stora varningsbilder.

Den svenska regeringen menar på att det måste till en lagförändring och det är man inte beredd att göra samt att stora varningsbilder inkräktar på tobaksindustrins rätt att marknadsföra sina varumärken. Jag hade kunnat hålla med om dessa invändningar om vi pratat om en normal produkt men nu handlar det om en produkt:

… som dödar 6 000 000 människor i världen varje år
… som dödar 700 000 människor i EU varje år
… som dödar 6400 människor i Sverige varje år

OCH som tydligt riktar sin marknadsföring mot barn och unga då de liksom vi vet att den absoluta majoriteten av människor som börjar röka gör så innan de fyllt 18 år.

En sådan produkt och industri kan vi inte, Sveriges regering, behandla som om det vore vilken industri som helst. Vi kan inte behandla den som om det vore vilken produkt som helst. Att Sverige visar brist på ledarskap i folkhälsofrågor och i tobaksförebyggande arbete är en sak som man i sig bör kritisera hårt. Att Sverige där utöver motverkar förslaget till det nya Tobaksproduktdirektivet som innehåller en rad evidensbaserade och utvärderad förslag som vi vet skulle ge effekt på tobaksdebuterna är skämskudde!

Sverige har länge och av många ansetts som ett föregångsland i folkhälsoarbetet. Vi har en låg andel rökande vuxna i befolkning, tack vare ett långt och idogt förebyggane arbete. Men vi kan inte strunta i att 10 procent av de vuxna röker, 20 procent av våra 15 åringar röker och 40 procent av våra 17 åringar röker.

För att sänka dessa siffror måste mer göras. Det är inte heller okej att Sverige som föregångare och förebild inom folkhälsa motarbetare EUs medborgares möjligheter och rättigheter till en förbättrad hälsa.

Skämskudde!