Skånska ungdomar förebygger tobaksbruk

bild feriearbetare

I juni utbildades ett trettiotal skånska gymnasieungdomar om tobakens skadeverkningar som en del av deras sommarjobb. A Non Smoking Generation ledde första utbildningsdagen. Nu sprider de kunskapen vidare till yngre elever och försöker påverka kommunalpolitiker att vidta åtgärder för att förebygga tobaksbruk bland unga.

De skånska ungdomarna från olika kommuner i Skåne informerades om tobakens effekter på hälsa, miljö och sociala förhållanden runtom i världen. A Non Smoking Generation deltog i utbildningen och ökade ungdomarnas förståelse för hur tobaksindustrin kränker barns rättigheter, bidrar till fattigdom, ojämlikhet, omfattande miljöförstöring och hindrar en global hållbar utveckling.

Ungdomarna har spridit den nya kunskapen till yngre elever och försöker påverka kommunalpolitiker. De har tagit fram egna förslag på hur man kan förebygga tobaksbruk bland unga, och uppmuntrar kommunen att införa tobaksfri skoltid för både elever och skolpersonal.

Läs om sex ungdomar i Trelleborg i Lokaltidningen Trelleborg.

Läs om fyra ungdomar i Skurup i Ystads Allehanda och Lokaltidningen Ystad.