Barn lär sig röka i skolan

Bild från kampanjen

Nu lanseras A Non Smoking Generations senaste kampanj där man bland annat kan se budskapet ”Think inside the box” eller ”Skolavslutning” mot en bakgrund av gravstenar. Med kampanjen vill vi uppmärksamma att så många unga människor fortfarande börjar röka och att majoriteten av dem lär sig röka i skolan.

I Sverige röker i genomsnitt var tredje elev i årskurs två på gymnasiet. Majoriteten börjar i årskurs ett. Ny skola. Nya kompisar – eller inte. Det är en ängslig tid när man står mitt emellan barn och vuxenliv – förväntningarna är höga från många håll. I vissa skolor är tobaksbruket bland elever så högt som 60 – 70 %. Men vi kan göra något åt detta.

Novus har nyligen genomfört en undersökning på uppdrag av A Non Smoking Generation kring ungdomars attityder om tobak. Där ser vi tyvärr att endast 47% av tillfrågade 14-18-åringar hade fått information om tobakens skadeverkningar i skolan. Två av tre unga i åldern 14-18 år svarar att de har fått lite eller ingen information om rökning av sina föräldrar. I samma undersökning uppger nio av tio 14-18-åringar att kompisarna är anledningen till att man börjar röka. Sju av tio anger viljan att passa in som ytterligare en anledning.

– Fokus i tobaksdebatten ligger idag på vuxnas frihet att bruka tobak istället för vad som är bäst för våra barn och unga. Hur många är det egentligen som saknar att man inte längre får röka på flyg eller när man är ute på krogen? Alla restriktioner och förhållningssätt som kan hjälpa nästa generation att slippa växa upp med tobak och rökning som norm, borde vara självklara säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation,

och fortsätter:

– Framför allt borde man satsa mer resurser på att göra skolan och dess miljö tobaksfri. Regeringen har nu glädjande ställt sig bakom ett tobaksfritt Sverige 2025, och det enklaste och snabbaste sättet att nå dit är att förhindra att fler barn lär sig röka i skolan.

Kampanjen kommer att pågå under hela vecka 23 och 25. På nonsmoking.se kan man läsa mer om hur man som både företag och privatperson kan hjälpa till och hur A Non Smoking Generation arbetar idag för att stödja unga, lärare och föräldrar.