Skurups kommun inför tobaksfri skoltid

Kommunfullmäktige i Skurups kommun har beslutat om att införa tobaksfri skoltid.

Skånska Dagbladet rapporterar om att många partier visade stöd för den nya policyn om tobaksfri skoltid i Skurups kommun. Kommunpolitikerna motiverade beslutet utifrån de tusentals döds- och sjukdomsfall som tobak orsakar årligen. Syftet med tobaksfri skoltid är att stödja barn och ungdomar till att förbli tobaksfria.

Läs mer om A Non Smoking Generations projekt Tobaksfri skoltid.

Bild: Statistik från A Non Smoking Generations Novusrapport Det är bara barn som börjar använda tobak.