Slutreplik: ”Forskningen är tydlig: snus är skadligt för hälsan.”

25 september 2023
 / 
Slutreplik: ”Forskningen är tydlig: snus är skadligt för hälsan.”

Regeringens tidigare beslut om att sänka skatten på snus försvaras av Snuskommissionen som är finansierad av den svenska tobaksindustrin. Snuskommissionen saknar belägg när de påstår att snusningen minskar rökningen och tobaksindustrin vill skapa förvirring kring snusets hälsorisker. Trots tobaksindustrins försök att vilseleda är forskningen tydlig: snus är skadligt för hälsan och kan leda till för tidig död, kopplat till hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det skriver A Non Smoking Generation tillsammans Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och tre forskare i en slutreplik i Sydsvenskan.  

Det är en av tobaksindustrins beprövade taktiker att så tvivel och skapa förvirring genom att ifrågasätta oberoende forskningsresultat som visar samband mellan olika tobaks- och nikotinprodukter och de hälsorisker som användningen innebär, lyfter skribenterna.

Snuskommissionens påstående om att snusning minskar rökandet saknar belägg, understryker artikleförfattarna. Faktum är att det finns mer belägg för att snusning leder till rökning än tvärtom. Att påstå att Sveriges låga rökning beror på snuset är att bortse från alla åtgärder som vidtagits för att minska rökningen. Rökningen har minskat tack vare det långsiktiga tobakspreventiva arbetet som Sverige haft, inklusive kraftfulla regleringar och skatter.

Rökningen har minskat i Sverige, men det är fortsatt många unga som röker. 20 procent bland landets gymnasieelever röker i någon omfattning visar en undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), en siffra som faktiskt ökade signifikant från mätningen året innan. I samma åldersgrupp är det 40 procent som svarar att de har testat vitt snus och 48 procent svarar att de har testat e-cigaretter. Det totala tobaks- och nikotinbruket bland gymnasieeleverna är 62 procent.

Vad gäller snus och hälsa är forskningen tydlig: snus är skadligt för hälsan och kan leda till för tidig död, kopplat till hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Även om mer forskning behövs på området är det oansvarigt att bortse från det forskning hittills visat, förklarar artikelförfattarna.

Barn och unga är extra känsliga för nikotinets beroendeframkallande egenskaper. Skribenterna tydliggör att det finns kunskap om att nikotin medför hälsorisker, men de långsiktiga konsekvenserna av ungas bruk av nikotin kommer vi kunna se först om många år. Vi behöver därför skydda barn och unga från riskerna med tobaks- och nikotinanvändning och beroende redan nu. Det är hög tid att regeringen står upp för folkhälsan i stället för tobaksindustrins vinstintressen, uppmanar artikelförfattarna. 

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet

Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus, docent vid Karolinska institutet

Louise Adermark, docent i neurobiologi, Göteborgs Universitet