SLUTREPLIK: NEJ, TOBAKSINDUSTRIN GÖR OSS INTE TOBAKSFRIA

11 november 2022
 / 
SLUTREPLIK: NEJ, TOBAKSINDUSTRIN GÖR OSS INTE TOBAKSFRIA
Till svar på vår debattartikel ”Det vita snuser gör barn till nikotinister” påstår Patrik Strömer i en replik i Aftonbladet att målet om en rökfri generation är uppnått för yngre svenskar och att detta är snusets förtjänst, när det i verkligheten är insatser som tobaksfria miljöer, förbättrad kunskap och lagstiftning som gett verklig effekt.

Strömer pekar på att tre procent i gruppen 16–29 år är dagligrökare och glömmer att ytterligare åtta procent definierar sig som rökare, bara inte dagligen. Sanningen är alltså att 11 procent i gruppen 16–29 år röker. Stockholmsenkätens siffror visar att det helt saknas evidens för att rökare skulle vara hjälpta av snus eller e-cigaretter för att sluta. Tvärtom visade rapporten att både snus och e-cigaretter ökar risken för cigarettanvändning.


Alla vi som under decennier arbetat aktivt med tobaksförebyggande arbete är givetvis glada över att rökningen minskar i vissa samhällsgrupper. Tyvärr kan vi inte luta oss tillbaka och tro att nästa generation förblir tobaksfri så länge det finns en tobaksindustri som uppenbart verkar för att rekrytera barn och unga in i ett skadligt nikotinberoende.

Nu hoppas vi att den nya regeringen tar avstånd från tobaksindustrins ekonomiska intressen och står upp för barns rätt till en tobaksfri och hållbar framtid.

Helen Stjerna, generalsekreterare, A non smoking generation
Louise Adermark, docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus, docent vid Karolinska institutet

Läs hela vår slutreplik i Aftonbladet här.

Bild från Aftonbladet, TT.