Debatt: Tobaksindustrin upprätthåller fattigdom och barnarbete

Tobaksindustrins hållbarhetspolicyer och CSR-initiativ fungerar primärt för att främja industrins rykte och orsakar ingen reell långsiktig förändring, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, i en debatt mot Philip Morris i Aktuell Hållbarhet.

Tobaksindustrins hållbarhetspolicyer och påståenden om att inte acceptera barnarbete inom sina leverantörskedjor är verkningslösa utan strukturella förändringar som bidrar till minskad fattigdom.

Anette Rosengren, nordisk koncernchef för det världsledande tobaksföretaget Philip Morris, framhäver att Philip Morris har diverse policyer och krav för att säkerställa att deras underleverantörer respekterar mänskliga rättigheter och inte utnyttjar barnarbete. Denna goda teori omvandlas dock inte i praktiken vid närmare granskning av produktionskedjan från tobaksodling till färdig cigarett eller upphettad tobaksprodukt. Trots Philip Morris påstående om att inte acceptera barnarbete visar flertalet rapporter från Human Rights Watch och The Guardian att barnarbetet inom tobaksindustrin fortgår och ökar i länder som Malawi, Zimbabwe samt Indonesien – där bland andra Philip Morris köper upp råtobak från leverantörer.

Allt större andel av världens tobaksodlingar finns i låginkomstländer, och det ökande barnarbetet är en konsekvens av ett ojämlikt system med ojämna maktförhållanden där företag med enorma resurser kan öka sina vinster genom att exploatera sårbara länder och deras invånare. Tobaksindustrin utnyttjar människor som lever i fattigdom och lurar in dem i olika typer av kontrakt som innebär låg ersättning och leder till skuldsättning. Allt fler företag tar fram policyer mot barnarbete, men undviker fortsatt att åtgärda roten till problemet – tobaksböndernas utsatthet och begränsade möjlighet att försörja sin familj. Om Philip Morris och övriga tobaksföretag menar allvar med sitt hållbarhetsarbete måste de betala högre priser för råtobaken och erbjuda anständiga arbetsvillkor samt en skälig lön så att bönderna har råd att ha sina barn i skolan i stället för på tobaksfälten.

Utöver policyer menar Anette Rosengren att Philip Morris är socialt ansvarstagande genom att vilja bidra till en rökfri värld med hjälp av nya produkter som ”innehåller betydligt mindre tobak”. Det är dock mer än produkternas faktiska innehåll som har betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling, då alla produkter med nikotin framställs av tobak. Många nya produkter, såsom e-cigaretter och vitt snus, kan dessutom innehålla en större mängd nikotin än traditionella produkter, och trots att produkterna marknadsförs som ”tobaksfria” utvinns även detta nikotin ur tobak – som odlas genom utnyttjande av barnarbete. Philip Morris vision om en rökfri och mer hållbar värld förlorar både relevans samt trovärdighet när de samtidigt gör allt i sin makt för att öka användningen av såväl cigaretter som nya tobaksprodukter runtom i världen.

Anette Rosengren tar även tillfället i akt att marknadsföra nya tobaks- och nikotinprodukter som mindre skadliga alternativ till cigaretter, vilket skulle vara legitimt om forskningen otvetydigt visade att nya produkter leder till minskat tobaksbruk och bättre folkhälsa. Oberoende studier visar snarare att rökare som försöker sluta med hjälp av nya produkter ofta fastnar i ett skadligt blandbruk, och att nya produkter riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende bland unga icke-rökare – som senare löper ökad risk att börja röka och missbruka andra droger. Philip Morris och övriga tobaksindustrins medieutspel om fördelar med nya produkter syftar till att avleda fokus från det faktum att samtliga tobaks- och nikotinprodukter hotar global hälsa och hållbar utveckling.

Tobaksindustrins hållbarhetspolicyer och CSR-initiativ fungerar primärt för att främja industrins rykte och orsakar ingen reell långsiktig förändring. Sanningen är att tobaksindustrin upprätthåller fattigdom och utbrett barnarbete samt orsakar omfattande miljöproblem i form av skogsavverkning, förgiftad natur, förlust av biologisk mångfald och enorma volymer avfall. Anette Rosengren har rätt i en sak, och det är att A Non Smoking Generation arbetar för att tobaksindustrins alla produkter ska regleras och förebyggas – för alla barns rätt att skyddas mot skadligt tobaksbruk samt skadligt arbete på tobaksodlingar.

Vill du hjälpa oss att skydda barn mot tobak? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

 

Photo: The Guardian (2018) Malawi, photographer: David Levene