Snabbt ökande bruk av snus och e-cigaretter bland unga i Västra Götaland

5 oktober 2022
 / 
Snabbt ökande bruk av snus och e-cigaretter bland unga i Västra Götaland

Andelen elever i Västra Götalandsregionen som har använt e-cigaretter under de senaste 30 dagarna har tredubblats de senaste tre åren, och även andelen unga tjejer som snusar har ökat drastiskt. Det visar årets undersökning av skolelevers drogvanor som regionen genomför var tredje år i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Sedan 2013 genomför Västra Götalandsregionen, tillsammans med CAN, en drogvaneundersökning bland skolelever i regionen. 2022 års resultat visar att andelen rökare har minskat konsekvent genom alla mätningar, men ligger fortfarande på 20 procent bland elever i årskurs två på gymnasiet.

Undersökningen visar en tydlig negativ trend i elevernas bruk av andra tobaks- och nikotinprodukter. Andelen e-cigarettanvändare har ökat markant under de senaste tre åren. I årets undersökning uppgav i genomsnitt 21 procent av regionens elever att de har använt e-cigaretter under de senaste 30 dagarna, jämfört med sju procent vid den föregående undersökningen 2019.

Under samma period har det också skett en stor ökning i andelen unga tjejer som snusar. I grundskolans årskurs 9 uppgav 10 procent av tjejerna att de snusar, jämfört med fyra procent 2019. Motsvarande siffror i gymnasiets årskurs 2 var 19 procent jämfört med 11 procent.

Vill du hjälpa oss att förebygga allt tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.