Snus ökar risken att dö i förtid

Snusare löper ökad risk att dö i förtid jämfört med personer som inte använder tobak. Den ökade risken gäller framför allt att dö i hjärt-kärlsjukdomar, men även att dö av ”yttre orsaker” såsom olyckor, förgiftningar och självmord. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Den nya doktorsavhandlingen Fint som snus?: snusning, mortalitet och vad som finns däremellan visar att snusare löper 28 procent större risk att dö i förtid jämfört med icke-snusare, oavsett dödsorsak. Den största riskökningen beror på hjärt-kärlsjukdomar, men även dödsfall på grund av cancer och yttre orsaker i form av olyckor, förgiftning, och självmord var vanligare bland snusare. Dessa skillnader kvarstod även när forskaren, Maria Lisa Byhamre, tog hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom utbildning och inkomst.

– Att dö av yttre faktorer hänger ihop med risktagande och psykisk ohälsa. Tidigare har man ofta tänkt att personer som väljer att börja snusa har ett mer risktagande beteende och i större utsträckning lider av psykisk sjukdom. På senare tid har man dock uppmärksammat att nikotin förändrar signalsubstanser och strukturer i hjärnan och på så sätt i sig kan leda till ökad psykisk ohälsa och större risk för att utveckla andra typer av beroende, såsom alkoholberoende, säger Marja Lisa Byhamre i en intervju med Tobaksfakta.

En av forskarens slutsatser i avhandlingen är att tobaksindustrins ”harm reduction” – där rökare uppmuntras att byta till snus eller andra tobaksprodukter – inte är att rekommendera. Den vetenskapliga evidensen visar tydligt att snus är hälsofarligt och sällan fungerar som effektiv rökavvänjning.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.

Läs mer hos Tobaksfakta.