Snusandet bland unga i Finland ökar – Sverige har anmälts till EU-kommissionen

15 juni 2022
 / 
Snusandet bland unga i Finland ökar – Sverige har anmälts till EU-kommissionen

Finska Cancerorganisationer har anmält Sverige till EU-kommissionen med anledning av den ökande snusanvändningen bland finska ungdomar. Syftet med anmälan är att pröva om Sverige följer bestämmelserna kring det nationella undantaget för snusförsäljning, som bland annat innebär att Sverige ska göra allt i sin makt för snus inte ska spridas till andra EU-länder.

Sverige är det enda landet i EU som tillåts sälja snus (traditionellt brunt snus), och ett krav för detta undantag är att Sverige gör allt i sin makt för att förhindra att produkten sprids till andra EU-länder. Cancerorganisationerna i Finland ifrågasätter om Sverige lever upp till detta krav, och har lämnat in en anmälan till EU-kommissionen för att pröva detta.

Eeva Ollila, överläkare på Cancerorganisationerna, betonar att snuskulturen i Finland är relativt ny, och att nästan ingen använde snus år 1995 när Finland gick med i EU. År 2010 rapporterade EU-kommissionen om det svenska snusundantaget och upptäckte redan då att snusandet hade ökat i Finland. I den nya anmälan uppmärksammar Cancerorganisationerna att situationen har förvärrats och att snusandet bland ungdomar har ökat markant sedan dess, samt att även Estland och Danmark upplever liknande negativa utveckling.

Den nya anmälan till EU-kommissionen bygger särskilt på två företeelser:

  • Mängden snus som kommer in till Finland via Sverige ökar
  • Sveriges nationella reglering av snus är bristfällig

Den finska tullens statistik visar att snusmängden i Finland ökar, och en stor andel kommer in via färjor från Sverige. Exempelvis beslagtogs 500 kilo snus 2014 jämfört med 5000 kilo 2019.

Cancerorganisationerna kritiserar också svensk tobakslagstiftning som tillåter viss reklam för snus på nätet, och produktdesign samt smaker som tilltalar en ung målgrupp. Eeva Ollila beklagar bristen på reglering av smaktillsatser och maxgränser för snusets nikotinhalt, vilket är bidragande orsaker till att ungdomar testar nikotinprodukter samt fastnar i beroende.

Vill du se starkare reglering av alla tobaksprodukter, inklusive snus, i Sverige? Stöd vårt arbete här.

Läs mer hos Tobaksfakta.