Snusanvändning vid graviditet kan ge barn högre blocktryck

18 oktober 2019
 / 
Snusanvändning vid graviditet kan ge barn högre blocktryck

Barn vars mammor snusade under graviditeten har högre blodtryck än barn som inte utsattes för nikotin under fostertiden. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Forskare från Karolinska Institutet avråder från alla tobaks- och nikotinprodukter under graviditet. När gravida kvinnor använder snus kan nikotin passera moderkakan till fostret och påverka barnets hälsa i framtiden. Den nya studien jämförde blodtryck och hjärtfrekvens hos fem- och sexåringar varav ungefär hälften av barnen hade exponerats för nikotin under fostertiden. Resultatet visade att deras blodtryck och hjärtfrekvensvariabilitet var högre än hos barnen som inte hade exponerats för nikotin.

Forskarna uppmärksammar att högre blodtryck kan öka risken för framtida hälsoproblem och att det behövs mer studier kring vilka potentiella risker som en högre hjärtfrekvensvariabilitet kan medföra i vuxen ålder.

Tidigare studier har fastställt att rökning under graviditet har en rad negativa effekter på fostret och senare på barnets utveckling. Studierna har dock inte kunnat säkerställa om det är nikotinet eller andra giftiga ämnen från cigaretterna som orsakat riskerna. Genom att studera snusning under graviditeten påvisar den nya forskningen ett tydligt samband mellan nikotinexponering och högre blodtryck.

Läs mer här.