Snusare löper större risk att bli alkoholberoende

Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende och ju mer man snusar, desto högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence. Studien utgår från Västerbottens hälsoundersökningar, världens största i sitt slag.

– En dubblerad risk för alkoholberoende kan vara en till synes ganska måttlig riskökning, sett ur individens perspektiv, men om snusning är vanligt i en befolkning innebär det sammantaget att bruket av snus får stor betydelse för folkhälsan. Därför är det angeläget att forskningsresultaten blir kända för en bred allmänhet och börjar diskuteras, säger Margareta Norberg adjungerad lektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, som står bakom studien.