Snuset – en vanlig inkörsport till rökning

Ungdomar som prövat snus löper tre gånger större risk att bli rökare senare i livet, jämfört med de ungdomar som inte prövat snus. Detta visar en ny svensk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health.

Umeå universitet, Centrum för klinisk forskning i Dalarna och Uppsala universitet har intervjuat över 1 000 svenska ungdomar, som har följts från sjunde klass till årskurs tre i gymnasiet.

Studien visar att de ungdomar som prövar snus tidigt löper större risk att börja röka innan de har gått klart gymnasiet. Andra riskfaktorer som avgör om ungdomarna börjar röka är låg självkänsla och en minskad negativ inställning till tobak.

Junia Joffer, doktorand vid enheten för epidemiologi och globalhälsa inom Umeå universitet, samt utredare i folkhälsofrågor vid Landstinget Dalarna, menar att sambandet mellan tidigt snusbruk och rökning i senare skeden är intressant för den som vill förstå varför ungdomar börjar röka.

– En viktig riskfaktor för framtida rökning är tidigt snusbruk. Därför är det viktigt att vi nu breddar snusdebatten. Istället för att den enbart ska handla om snusets eventuella skadeverkningar i kroppen eller om att snus kan bidra till rökstopp hos vuxna är det viktigt att vi även beaktar att snusande faktiskt kan öka risken för unga att bli rökare.

Hon menar att studiens resultat underbygger det tobakspreventiva arbetet och borde tas med i kommande policydokument om tobaksbruk i samhället. Snuset bör då tas med in i debatten om rökning, då snusandet är en av de främsta faktorerna till att ungdomar börjar röka.

– Med anledning av studieresultaten är min uppfattning att vi istället för att prata om rökfria skolområden måste agera för att skapa helt tobaksfria skolområden.