Socialdemokraternas förslag: Rökfritt Sverige 2030

26 mars 2019
 / 
Socialdemokraternas förslag: Rökfritt Sverige 2030

För att förebygga ohälsa föreslår den socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden att de som tränar ska få mer semester, förbud mot godis i skolan, införande av sockerskatt och att Sverige ska bli helt rökfritt till år 2030.

Under Socialdemokraternas partikongress 2019 presenterade Tankesmedjan Tiden en rapport med förslag för att förbättra folkhälsan och minska samhällets kostnader för ohälsa som hade kunnat förebyggas. Åtgärderna syftar till att minska övervikt, fetma och tobaksbruk samt premiera motion och fysisk aktivitet.

Rapporten behandlar bland annat rökningens negativa inverkan på folkhälsan. För att minska tobaksbrukets skadliga effekter föreslås höjd tobaksskatt, ytterligare reglering av tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra deras produkter i butiker och ett långsiktigt mål om att uppnå ett rökfritt Sverige till år 2030.

För att minska övervikt föreslås en sockerskatt riktad mot söta drycker och ett förbud mot godis samt läsk i skolor. För att skapa ökade incitament till fysisk aktivitet föreslås bland annat fler semesterdagar för anställda som motionerar och fler idrottstimmar för barn i skolan.

Läs mer hos Aftonbladet.