Standardiserade tobaksförpackningar i Singapore

30 november 2018
 / 
Standardiserade tobaksförpackningar i Singapore

Singapore är nästa land som tagit fram ett förslag om att införa standardiserade tobaksförpackningar för att minska tobaksbruket. 15 andra länder har redan tagit ett sådant beslut, men Sverige tar fortfarande inte tag i frågan.


Alla tobaksprodukter i Singapore ska förpackas i standardiserade reklamfria paket. Förslaget innebär att förpackningarna ska vara i en olivgrön standardfärg och ha bildvarningar som täcker minst 75 procent av paketen. Namn på varumärke och produkt kommer vara i standardfärg och typsnitt.

Förslaget togs fram efter en översyn av både lokala och internationella studier som visar att åtgärden skulle bidra till minskat tobaksbruk i landet. Andra åtgärder som Singapore redan vidtagit i samma syfte är utbildning, exponeringsförbud, förbud mot tobaksreklam, höjd tobaksskatt och vissa rökfria miljöer.

Forskning från Australien, som 2012 blev första landet som införde standardiserade paket, och andra länder visar att åtgärden är effektiv för att minska tobaksbruket. Tobak i standardiserade paket blir mindre attraktivt för barn och underlättar för tobaksbrukare som vill sluta.

Sverige

2016 genomfördes en utredning om standardiserade förpackningar i Sverige, där slutsatsen blev att det skulle krävas en ändring i grundlagen för att det ska bli aktuellt. Tobaksindustrin har länge motarbetat alla förslag som begränsar deras möjligheter att marknadsföra sina produkter, med argumentet att de strider mot tryckfrihetsförordningen. Vid tidigare förslag om att skärpa tobakslagen vad gäller marknadsföring har regeringskansliet inte köpt det argumentet. Tryckfrihetsförordningen reglerar tryckta skrifter, vilket tobakspaket inte kan definieras som, och dessutom finns ett undantag gällande kommersiella annonser för marknadsföring av alkohol och tobak.

Vi hoppas att svenska politiker följer Singapores exempel och beslutar att införa standardiserade förpackningar för att skydda befolkningen, särskilt barn, från tobaksindustrins skadliga marknadsföring.

Läs mer hos Tobaksfakta.