Stark opinion mot samarbete med tobaksföretag 

5 juli 2021
 / 
Stark opinion mot samarbete med tobaksföretag 

En ny Novusundersökning visar att färre än en av tio bland allmänheten anser att det är okej att samarbeta med tobaksföretag. Samtidigt är det få som vet att tobaksproduktion orsakar skogsavverkning och barnarbete, samt att ”tobaksfria” nikotinprodukter framställs av tobak. Nu lanserar A Non Smoking Generation en engelsk kortfilm för att öka kunskapen om tobakens globala konsekvenser – i syfte att motivera fler aktörer att ta avstånd från tobaksindustrin.

I en ny Novusundersökning, som gjorts på uppdrag av A Non Smoking Generation, uppger enbart nio procent av vuxna i 18-79 års ålder att de helt eller delvis instämmer i att det är okej, för exempelvis kommunikationsbyråer och influencers, att samarbeta med tobaksföretag. På Tobaksfria dagen den 31 maj inledde A Non Smoking Generation initiativet ”Quit Big Tobacco Sweden” för att uppmana fler svenska aktörer att ta avstånd från tobaksindustrin – vilket tydligt stöds av den allmänna opinionen.

– Vi hoppas att allmänhetens inställning till tobaksindustrin kan påverka politiker, organisationer, företag och influencers att avstå samarbeten med tobaksföretag. Utöver att främja folkhälsan och hållbar utveckling kan ett sådant beslut även stärka det egna varumärket, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar undersökningen att tobaksindustrin har lyckats dölja dess effekter på global hållbar utveckling. 20 procent av allmänheten svarar att de är medvetna om att rökning bidrar till barnarbete, 13 procent vet att barn som arbetar på tobaksodlingar ofta blir nikotinförgiftade, och bara 11 procent vet att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning. Industrin har också varit framgångsrik i sin vilseledande marknadsföring av nya nikotinprodukter som ”tobaksfria”. Endast fyra procent svarar att de vet att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak.

– De allra flesta känner till att stora delar av t.ex. kläd- eller matindustrin brottas med hållbarhetsproblem men få känner till hur tobaksindustrin kränker mänskliga rättigheter och orsakar globala miljö- och klimatproblem. Genom att öka denna kunskap kan fler få motivation att avstå tobak vad gäller egen konsumtion men också samarbeten och investeringar, säger Helen Stjerna.

För att åtgärda kunskapsbristen i Sverige, men även sprida kunskap internationellt, har A Non Smoking Generation nu lanserat en engelsk kortfilm med namnet Child Labour in New Packaging: ”Tobacco-Free” Products Exposed. Filmen belyser tobaksindustrins negativa effekter på människor och miljö genom hela produktionskedjan, och avslutas med ”call to actions” riktade till beslutsfattare, organisationer, företag, byråer, banker och pensionsfonder.

För mer information eller för att ta del av undersökningen, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

 

Om undersökningen

Denna undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 402 webbintervjuer under perioden 16-28 april 2021, varav 1071 gjordes med målgruppen 18-79 år och 331 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 63 procent.

 

Bildreferens:

© UBINIG and Unfairtobacco, stills from the video ”Cost of tobacco farming – Depriving children from education”, photographer: Muhammad Romel, 2020.