Starkare tobakslagar i Mexiko!

22 februari 2022
 / 
Starkare tobakslagar i Mexiko!

I december 2021 röstade senaten i Mexiko igenom en ny och starkare tobakslagstiftning, som nu har publicerats av landets president. Den nya lagen innehåller förbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring, samt reglering kring rökfria offentliga inomhusmiljöer. Det rapporterar Tobacco Reporter.

Enligt organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids är Mexikos nya tobakslag en viktig historisk händelse för hela Latinamerika, och innebär att Mexiko ansluter sig till de länder i regionen som totalförbjuder rökning i offentliga inomhusmiljöer.

Den nya lagen innebär att både rökning och användning av e-cigaretter samt upphettade tobaksprodukter förbjuds på allmänna platser inomhus. Utöver att skydda miljontals människor, framför allt ungdomar, från passiv rökning kommer den nya lagen även att begränsa tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter.

Vill du se starkare tobakslagar i Sverige? Stöd vårt arbete här.