Starkt stöd för nya lagen om rökfria utomhusmiljöer

84 procent av allmänheten tycker att den nya tobakslagen om rökfria utomhusmiljöer är bra eller mycket bra. 60 procent anser att lagen skyddar barn och ungdomar från att börja röka. Det visar en ny undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Tobaksfakta.

Tobaksfaktas nya undersökning visar att en övervägande majoritet av allmänheten är positiva till den nya tobakslagen om rökfria miljöer utomhus. 84 procent tycker att lagen är bra eller mycket bra. Motsvarande siffra bland rökare är 60 procent.

60 procent av allmänheten har en uppfattning om att lagen skyddar barn och unga från att börja röka, bland annat eftersom barnen mer sällan ser personer som röker i offentliga miljöer.

Den plats där störst andel, 60 procent, har upplevt en skillnad efter den nya lagen är uteserveringar. Därefter följer butiksentréer och busshållplatser på 39 procent respektive 30 procent.

68 procent av de tillfrågade vill att rökförbudet ska utvidgas till ännu fler platser utomhus, exempelvis vill 47 procent att badstränder ska bli rökfria.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert hos Tobaksfakta, kommenterar resultatet:

– Det är mycket glädjande att se att så många välkomnar rökfria utomhusmiljöer och att de dessutom vill ha fler rökfria platser utomhus. Många inser att rökfria miljöer hjälper våra barn att inte börja röka. 4 av 5 barn börjar röka innan de fyllt 18 år så lagen är ett viktigt steg för att förhindra tobaksdebut.

Margaretha uppmärksammar även vilka politiska åtgärder hon vill se framåt:

– Nu återstår för våra politiker att ta nästa steg i arbetet för ett rökfritt Sverige 2025, till exempel att minska tobaksindustrins förföriska marknadsföring genom ett exponeringsförbud för tobak på försäljningsställen. Det här är efterlängtat av svenska folket. Barnen är vår framtid, och deras hälsa måste vara viktigare än tobaksindustrins fortsatta vinster.

Om den nya tobakslagen

Den 1 juli 2019 infördes en ny tobakslag som innebär att fler offentliga utomhusmiljöer blev rökfria, såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, hållplatser för kollektivtrafik och entréer till allmänna lokaler. I och med den nya lagen infördes även tillståndsplikt för tobaksförsäljare.

Tobaksfaktas beskrivning av deras nya undersökning

”Undersökningen utfördes i november av Kantar Sifo och riktade sig till 1000 personer i hela Sverige i åldern 18 år och uppåt. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Tobaksfakta, som arbetar för ett rökfritt Sverige 2025.”

Läs mer hos Tobaksfakta.