Starten har gått i Borås

I går fick skol- och fritidspersonalen i Borås utbildning i tobaksförebyggandearbete av Niklas. Det var starten på Borås satsning på tobaksförebyggandearbete i skolan. De kommer tillsammans med NSG att ta fram en tobakspolicy och få besök av våra inspiratörer Natalie och Kim från Göteborg.

Gillar verkligen att fler och fler skolor inser vidden av en tydlig policy och ett aktivt arbete.

Vi Gillar Borås!