Statlig utredning om reglering av nikotinprodukter

Regeringen har utsett en utredare som ska se över behovet att reglera nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och nikotinportioner som marknadsförs som tobaksfria. Utredningen ska resultera i regleringsförslag som främjar folkhälsan och skyddar ungdomar från produkternas skadliga effekter.

På uppdrag av regeringen ska en särskild utredare göra en översyn av regleringen av nikotinprodukter. I ett pressmeddelande den 7 februari yttrar socialminister Lena Hallengren en oro över att e-cigaretter och ”tobaksfria” nikotinprodukter blir alltmer populära bland barn och unga, och att det saknas en tillräcklig lagstiftning för att skydda dem. Syftet med utredningen är att ta fram förslag för att åtgärda detta och säkerställa en konsekvent reglering av tobak och icke-läkemedelsklassade nikotinprodukter, exempelvis gällande åldersgräns, marknadsföring, hälsovarningar och tillsyn.

På senare år har tobaksindustrin utvecklat nya nikotinprodukter, varav vissa marknadsförs som tobaksfria och omfattas därför i dagsläget inte av tobakslagstiftningen. Regeringen anser att detta måste ändras för att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga från produkternas skadeverkningar. Nikotin är ett starkt beroendeframkallande och hälsofarligt ämne som bland annat ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, oavsett produkt.

Utredningen ska vara klar och redovisas senast den 31 mars 2021.

Läs mer hos Dagens Nyheter.