Stockholmsenkäten 2018

stockholm-2947075_960_720

I Stockholmsenkäten 2018 uppgav 13 % av eleverna i årskurs nio att de använder tobak. I årskurs två på gymnasiet var det ungefär dubbelt så många. För att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 behöver det tobaksförebyggande arbetet och tillsynen utökas.

Vartannat år genomför Stockholms stad en enkätundersökning med frågor som exempelvis handlar om ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet och psykisk hälsa. Målgruppen är elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. 2018 genomfördes undersökningen i 23 av länets kommuner och över 24 000 ungdomar i 341 skolor deltog.

När det kommer till tobaksbruk är nivåerna lika låga som i förra mätningen, men insatser krävs för att minska tobaksbruket bland unga ytterligare.

Drygt 30 % av tjejerna och drygt 40 % av killarna i årskurs 9 uppgav att de köper tobak själva i butik. Kommunen och polisen som har det lokala ansvaret för tillsyn behöver arbeta hårdare för att åldersgränsen upprätthålls.

Årets enkät vittnar även om allt fler tjejer och killar mår psykiskt dåligt. 15 % av killarna och 30 % av tjejerna i gymnasiet svarade att de ”ofta känner att de inget duger till”.

Läs mer om Stockholmsenkäten och årets resultat här.