Föräldramaterial

Tobak och unga – Hur pratar jag med mitt barn om tobak?

Att bli beroende av tobak går snabbare än man tror. Därför är det viktigt att förhindra eller tidigt upptäcka om ditt barn har börjat använda tobak. Vi ger dig tips på vad du ska vara uppmärksam på, hur du kan prata med ditt barn om tobak och viktiga argument för att leva tobaksfritt.

Varför börjar unga använda tobak?

Cirka 20 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet röker. En tredjedel använder någon form av tobak och bruket av nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus, ökar drastiskt.

I en årlig Novusundersökning svarar 9 av 10 unga att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Andra orsaker är viljan att passa in, psykisk ohälsa, bristande stöd från vuxna och att förebilder använder tobak. Orsaker till att testa nya nikotinprodukter är också att de verkar mindre farliga, och har tilltalande smaker.

Föräldramaterial

Vi har tagit fram ett material i syfte att ge dig som förälder argument och kunskap om hur du kan påverka. Materialet Hur pratar jag med mitt barn om tobak? är för dig som känner oro över att ditt barn ska eller redan har börjat använda tobak. Många tror att det inte spelar någon roll vad vuxna säger, men faktum är att de har större inverkan än många tror. Flertalet studier visar ett tydligt samband mellan föräldrars ställningstagande och barns tobaksbruk. För att få vägledning till att bli det stöd ditt barn behöver för att välja ett tobaksfritt liv, ladda ned materialet gratis här.

Tobaksbarn visar ett annorlunda perspektiv på tobak, som vi av erfarenhet vet, verkligen berör ungdomar.

Lilla Aktuells repotage kan visas för att upplysa yngre barn om hälsoriskerna med e-cigaretters (så kallade vejp).

Om du vill veta mer, kontakta oss gärna på info@nonsmoking.se.

Hjälp barn och unga via oss
Vill du hjälpa oss förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak? Bidra via PG: 90 1979-5 eller BG: 901- 9795. Eller Swisha din gåva till 123 90 1979 5. För fler sätt att bidra, kika här.

Behöver du hjälp
Om ditt barn har börjat röka eller snusa och du känner dig osäker på hur du bäst ska gå till väga – ring eller skriv till oss på A Non Smoking Generation. Vi hjälper dig gärna eller hänvisar till Sluta-Röka-Linjen som erbjuder tobaksavvänjning.

A Non Smoking Generation
Järntorget 78
111 29 Stockholm

Telefon 08-10 93 00