Föräldramaterial

Tobak och unga – Hur pratar jag med mitt barn om tobak?

Att bli beroende av tobak går mycket snabbare än man tror. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka att ditt barn har börjat använda tobak. Vi ger dig tips på vad du ska vara uppmärksam på, hur du kan prata med ditt barn om tobak och viktiga argument för att kunna leva tobaksfritt.

Varför börjar unga röka eller snusa?

Trots att de flesta unga idag vet att tobak inte är hälsosamt börjar ändå cirka 16 000 barn att röka varje år. 23 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet röker. Mer än 30 procent använder nikotin när man räknar in bruket av snus, e-cigaretter och andra tobaksprodukter.

I en undersökning från 2018 om ungdomars attityder till tobak fick de svara på frågor om varför de tror att unga börjar röka, och den vanligaste orsaken som 90 % av ungdomarna uppgav var kompisar och grupptryck, följt av psykisk ohälsa, att förebilder röker och brist på stöd från föräldrar samt andra vuxna.

Föräldramaterial
Vi har tagit fram ett material i syfte att ge dig som förälder argument och kunskap om hur du kan påverka. Materialet ”Hur pratar jag med mitt barn om tobak? är för dig som känner oro över att ditt barn ska eller redan har börjat använda tobak. Många tror att det inte spelar någon roll vad man säger, men faktum är att föräldrar har större inverkan än många tror. Flertalet studier visar ett tydligt samband mellan föräldrars ställningstagande och barns tobaksbruk. För att få vägledning till att bli det stöd ditt barn behöver för att välja ett tobaksfritt liv – ladda ner materialet gratis här.

Tobaksbarn visar ett annorlunda perspektiv på tobak, som vi av erfarenhet vet, verkligen berör ungdomar.

Om du vill veta mer, kontakta oss gärna på:

info@nonsmoking.se

 

Hjälp oss hjälpa
Vill du hjälpa oss förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak? Bidra via PG: 90 1979-5 eller BG: 901- 9795. Eller swisha din gåva till 123 90 1979 5.

Behöver du hjälp
Om ditt barn har börjat röka eller snusa och du känner dig osäker på hur du bäst ska gå till väga – ring eller skriv till oss på A Non Smoking Generation. Vi hjälper dig gärna eller hänvisar till www.slutarokalinjen.org

A Non Smoking Generation
Box 55512
102 04 Stockholm

Telefon 08-10 93 00