Stöd till unga som vill sluta röka eller snusa

1 februari 2023
 / 
Stöd till unga som vill sluta röka eller snusa

Föreningen Psykologer mot Tobak har tagit fram ett lättförståeligt och informativt faktablad riktat till ungdomar som vill ha hjälp att sluta röka eller snusa. Materialet innehåller vägledning i rök- och snusstoppets olika faser, tips på strategier för att hantera nikotinabstinensen, och motiverande fördelar med att bli tobaksfri. Ta det av faktabladet här.