Stora varningsbilder och förbud mot vilseledande reklam

designadtobak820x384

Innan sommaren ska man komma fram till ett beslut i EU om Tobaksproduktdirektivet. Det är en extremt snabb process och det krävs nu att alla 27 länder ska komma fram till ett gemensamt beslut. I Sverige är processen i full gång kring hur man ska ställa sig till alla förslag. Man har inhämtat remissvar från myndigheter och berörda aktörer. Vi lämnade i torsdags in vårt svar som går att hitta vi länken nedan.

Direktivförslaget är som helhet mycket bra, vi hade visserligen velat se ett förslag på neutrala paket men förslaget som helhet är bra. Man föreslår bland annat varningsbilder som ska vara 75 % av fram- och baksidan samt ett förbud mot vilseledande förpackningsdesign. Detta skulle innebära att paketen som ser ut som läppstift och parfymförpackningar helt försvinner, det skulle även innebära att “slim” cigaretterna skulle försvinna. Packeten skulle mer visa vad de verkligen innehåller.

VI hoppas nu att regeringen tar chansen att verkligen förbättra det tobaksförebyggande arbetet i EU och Sverige och kämpar för det föreslagna direktivet. Så att barn och unga slipper luras in i ett livslångt tobaksberoende med glamour och flärd utan att valet bygger på fakta och egna beslut.