Storbritannien fasar ut cigaretter för framtida generationer

11 oktober 2023
 / 
Storbritannien fasar ut cigaretter för framtida generationer

Storbritanniens regering presenterar premiärministerns beslut om att införa regleringar för en rökfri generation, likt det beslut som gick igenom i Nya Zeeland 2022. De som är födda 2009 eller senare, kommer med den nya regleringen aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt. Regeringens mål är att fasa ut cigarettanvändningen bland unga helt innan 2040. Denna åtgärd förväntas inte bara ha positiva hälsoeffekter utan även generera ekonomiska besparingar på mer än motsvarande 228 miljarder svenska kronor per år.

Storbritanniens premiärminister har beslutat om att förbjuda rökning för den yngsta generationen, vilket innebär att barn som är 14 år eller yngre aldrig kommer att kunna köpa cigaretter lagligt. Den nya lagen medför att den lagliga åldern för att köpa tobak kommer att höjas varje år. Införandet av en rökfri generation förväntas inte bara rädda tiotusentals liv utan även leda till ekonomiska besparingar motsvarande mer än 228 miljarder svenska kronor per år.

Fyra av fem som röker cigaretter början innan de fyllt 20 år, visar aktuella brittiska undersökningar. Samtidigt har användningen av e-cigaretter bland unga i Storbritannien tredubblats de tre senaste åren. För att uppnå målet om en rökfri generation överlägger den brittiska regeringen en rad åtgärder för att begränsa användningen av e-cigaretter bland unga.

Regeringens förslag innefattar ett förbud av e-cigaretter för engångsbruk, reglering av smaktillsatser, paketdesign och exponering i butik, samt täppa igen kryphål i lagen som gör att barn får tillgång gratisprover. Dessa åtgärder skulle skydda unga från att luras in i ett livslångt tobaksbruk eftersom många unga exponeras av produkterna dagligen och lockas av produktens design och smaker.

Trots att åtgärderna för att skapa en rökfri generation är viktiga, skulle även e-cigaretter kunna inkluderas i detta förbud. Fler unga skulle kunna skyddas från tobak om regeringen istället införde bestämmelser för en tobaksfri generation, där samtliga tobaks- och nikotinprodukter skulle inkluderas i förbudet.

Vill du se starkare tobaksreglering även i Sverige? Stöd vårt arbete för en tobaksfri generation här.