Storbritannien kan höja åldersgränsen för cigarettköp till 25

Storbritannien överväger att förbjuda cigarettköp för personer som är under 25 år. Den höjda åldersgränsen kan träda i kraft 2030 och syftar till att göra landet rökfritt. Det rapporterar The Sun.

Regeringen i Storbritannien vill göra landet rökfritt till år 2030, och överväger nu att höja åldersgränsen för cigarettköp till 25. Förslaget om att bekämpa rökningen genom höjd åldersgräns har inspirerats av liknande beslut i andra länder, såsom Nya Zeeland där åldersgränsen ska höjas successivt varje år – så att framtida generationer aldrig kommer att kunna köpa tobak lagligt.

Trots att rökningen i Storbritannien har minskat stadigt de senaste 20 åren är tobak fortfarande den enskilt största orsaken till död som går att förebygga, och orsakade 64 000 dödsfall i landet 2019. År 2020 klassades 14,5 procent av befolkningen som rökare, men under landets första lock-down under pandemin ökade andelen rökare i åldersgruppen 18-30 år med 25 procent, vilket motsvarar 652 000 fler unga rökare jämfört med innan pandemin.

A Non Smoking Generation gläds åt Storbritanniens planer på att höja åldersgränsen för cigarettköp, och uppmuntrar svenska politiker att vidta liknande åtgärder för att stärka skyddet av barn och unga.

Vill du se starkare tobakslagar i Sverige? Stöd vårt arbete här.