Större risk för KOL bland kvinnliga rökare

lungs-2803208_960_720

Antalet kvinnor som dör i KOL har ökat, medan antalet män som drabbas har minskat. Ny forskning, som genomförts med stöd från Hjärt-Lungfonden, visar att orsaken kan vara att kvinnors lungor drabbas hårdare av rökning.

Enligt statistik från Socialstyrelsen har antalet kvinnor som dör i KOL ökat med 84 % från 1997 till 2016. Antalet män har minskat med 15 % under samma period. Ny forskning visar att detta inte endast beror på att rökning varit mer vanligt förekommande bland kvinnor. Ytterligare en orsak verkar vara molekylära skillnader som gör att kvinnors lungor drabbas värre av rökning.

Hjärt-Lungfondens förhoppning är att ny forskning om varför vissa människor löper större risk att drabbas av KOL bidrar till att vända den negativa utvecklingen. Ökad kunskap kan förbättra förebyggande arbete, diagnostisering samt behandling. Läs mer här.