“Största tobaksreformen sen krogen blev rökfri”

Gabriel Wikström (Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister) skriver i en debattartikel på Aftonbladet om att regeringen lägger fram en proposition att genomföra EU;s tobaksproduktdirektiv.

Här nämns några av åtgärderna;

– Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds
– Krav på kombinerade hälsovarningar
– Märkningen av tobaksvarors förpackningar eller själva tobaksvaran får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt

Han skriver sedan;

“Regeringen vill dock gå längre för att minska tobaksbruket ytterligare. I början av förra året tillsattes därför en utredning som bland annat har i uppdrag att se över möjligheten att införa exponeringsförbud av tobaksprodukter, neutrala tobaksförpackningar och fler rökfria miljöer. Utredningen kommer att överlämnas den 1 mars i år och jag ser med spänning fram emot resultatet.”