Strunt är strunt….

Går dagen går att summera i ett ord pr-kampanj. På webben och på tidningarna pumpades informationen ut om att EU ska förbjuda det svenska snuset. Jag vill därför inleda med att säga NEJ det ska det inte, svenskt snus har exportförbud i EU men undantaget Sverige fick när vi gick med i EU, att få fortsätta sälja snus i Sverige, kommer inte att hävas.

Den egentliga anledningen är att man i en större översyn av EUs Tobaksproduktdirektiv, TPD, bland andra förslag tittar på möjligheten att förbjuda smaktillsatser i tobak (cigaretter och snus), det handlar om smaktillsatser som industrin tillsätter för att förenkla beroendet, bättra på smaken och inte minst locka unga till att börja.

Läs mitt inlägg i debatten via länken nedan.

Sist men inte minst. Det vore fruktansvärt om hela TPD skulle falla på att en smart pr-kampanj skapats för att sprida lögner och osanningar med syfte att istället för att rädda liv rädda en industri som dödar hälften av sina kunder.