Summering av Almedalen 2012

Almedalsveckan 2012 slog åter igen alla rekord. Över 1800 seminarium på 8 dagar där till ska även en uppsjö av mingel och andra tillställningar läggas till.

Tobaksfakta Tankesmedjan arrangerade under tisdagen en rad tobakseminarium och tillsammans med Cancerfonden, Unga allergiker och Moderaten Henrik Ripa och oss på A Non Smoking Generation hölls ett seminarie om Barns rätt till ett tobaksfritt liv. Undertecknad pratade mycket om hur barn exponeras av tobaksreklam i sin vardag och vad vi kan och bör göra åt det.

sidbild_almedalen-2012-cancer_520x284

Onsdagen ägnades åt Cancer med # Cancerdagen4juli där rökning självklart var ett stort fokusområde. Morgonen inleddes med en paneldebatt med cancerpatienter och politiker där frågan om ett slutdatum för tobaken kom upp med många positiva kommentarer som följd. Det är klart vi ska sätta det!

Varje dag grillades den folkhälsoansvarige från dagens parti. Många positiva budskap kom fram men med farhågan att de folkhälsopolitiskt engagerade inte riktigt hörsammas internt i partierna. Frågan blir då naturligt – Om inte Folkhälsa är ett fokusområde hur ser då politikerna på framtiden? Tobak måste vara ett fokusområde om vi ska säkerställa hälsan för människor i framtiden. De nya siffrorna från CAN och skolelevers drogvanor släpptes även under veckan. Positivt är att bruket sjunker hos 15-åringarna tyvärr är trenden inte den samma hos 17-åringarna. Men fortfarande börjar allt för många unga att röka. Ett strategiskt och mångsidigt tobaksförebyggande arbete måste fortlöpa! Vi gör skillnad men för att skapa effekt på lång sikt måste vi fortsätta år efter år efter år.

På torsdagskvällen arrangerades TEDxAlmedalen med temat “The world is getting better”. En vän summerade det så bra – ta vara på ilskan som orättvisorna skapar hos dig och använd den till att göra skillnad!  Så skapar vi en bättre värld.

Vi på A Non Smoking Generationen gör det, om du också gör det kommer vi att lyckas. Ensam kan man inte rädda världen men tillsammans kan vi!

sidbild_almedalen-2012-nsg_520x284